Với những sản phẩm giáo dục cùng với quản lý, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh mang đến những sản phẩm có tính giáo dục, chất lượng an toàn rất cao, trong 6 năm liền được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu khác nhau của mỗi cá nhân khách hàng.

Điểm mạnh mà làm nên thương hiệu Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh chính là: Sự chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã đem đến những sản phẩm hoàn thiện đến từng những chi tiết nhỏ nhất. Được Vụ Giáo Dục Mầm Non xác nhận: là đơn vị có đủ khả năng cung cấp các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi mầm non đáp ứng được yêu cầu của chương trình đổi mới do Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

Với phương châm “Cùng nhau hợp tác để cùng nhau thành công”, và Công ty luôn định hướng “liên tục cải tiến – mẫu sản phẩm đa dạng theo hướng phát triển tư duy, khả năng sáng tạo”.

Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong những năm qua là nguồn động viên vô cùng lớn trên con đường phát triển của Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh. Với những tin tưởng mà khách hàng đã bình chọn thì chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng hoàn thiện để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Trịnh Thị Hằng Nga
Giám đốc

Với những sản phẩm giáo dục cùng với quản lý, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh mang đến những sản phẩm có tính giáo dục, chất lượng an toàn rất cao, trong 6 năm liền được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu khác nhau của mỗi cá nhân khách hàng.

Điểm mạnh mà làm nên thương hiệu Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh chính là: Sự chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã đem đến những sản phẩm hoàn thiện đến từng những chi tiết nhỏ nhất. Được Vụ Giáo Dục Mầm Non xác nhận: là đơn vị có đủ khả năng cung cấp các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi mầm non đáp ứng được yêu cầu của chương trình đổi mới do Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

Với phương châm “Cùng nhau hợp tác để cùng nhau thành công”, và Công ty luôn định hướng “liên tục cải tiến – mẫu sản phẩm đa dạng theo hướng phát triển tư duy, khả năng sáng tạo”.

Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong những năm qua là nguồn động viên vô cùng lớn trên con đường phát triển của Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Xanh. Với những tin tưởng mà khách hàng đã bình chọn thì chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng hoàn thiện để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.