Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin của các trang web không phải của Phúc Hưng Xanh khi Qúy khách truy cập trong trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo cách hoạt động của các Cookie bên thứ ba hoặc liệu chúng có đặt các Cookie có thể xâm nhập thông tin cá nhân của bạn hay không. Chúng tôi mong Qúy khách xem kỹ chính sách riêng tư của mỗi đường Link trang Web mà bạn ghé thăm trước khi bạn cung cấp những thông tin cá nhân riêng tư.

Phúc Hưng Xanh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các trang Web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các thông tin, nội dung, trình bày hay độ chính xác cũng như có bất kỳ đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về những trang Web bên ngoài.