1. Mục đích và phạm vi thu thập

Phúc Hưng Xanh có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký mua hàng hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang Web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm).
 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện.
 • Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên.
 • Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang Web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích của Phúc Hưng Xanh khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

 • Hỗ trợ Phúc Hưng Xanh trong việc phục vụ cũng như chăm sóc Quý khách tốt hơn.
 • Giúp Phúc Hưng Xanh nắm bắt các nhu cầu của Quý khách nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp.
 • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân:

 • Phúc Hưng Xanh chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về phuchunhxanh272@gmail.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty.
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty.
 • Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Địa chỉ: 300 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Hotline:  0903.884.470 – 0911.867.797
 • Email: phuchunhxanh272@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Toàn thể nhân viên Phúc Hưng Xanh đều cam kết triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu thực tế. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Phúc Hưng Xanh nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của học viên.

Tại Phúc Hưng Xanh đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phúc Hưng Xanh thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng Internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Phúc Hưng Xanh luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Phúc Hưng Xanh. Khi thông tin tới được Phúc Hưng Xanh, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi.

Khi Quý khách không còn mua hàng tại Phúc Hưng Xanh, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Phúc Hưng Xanh, việc bảo vệ tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Phúc Hưng Xanh cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Phúc Hưng Xanh cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 •  Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 •  Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Phúc Hưng Xanh hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Phúc Hưng Xanh, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0903.884.470 – 0911.867.797 hoặc email: phuchunhxanh272@gmail.com